't Bakkes Rimburg

Welkom op de site van de ”Trots” van Rimburg.
Stichting 't Bakkes Rimburg.

't Bakkes is erkend als ANBI RSN / Fiscaal nummer: 8507.13.493

Contactgegevens:

Secretariaat: Rinckberg 15A, 6374 LP Landgraaf

Bestuur:
Voorzitter: Dassen D.A., Broekhuizenstraat 6, 6374 LL Landgraaf
Secretaris: van Haalen, J. Rinckberg 15A, 6374 LP Landgraaf
Penningmeester: Spierts J., Rinckberg 22, 6374 LR Landgraaf

Bestuursleden: Blank. J, Kusters-Allon E.G.S., Haan J, Weijers F.B.A., Grevers A,

Fiscaal overzicht 2015 - 2021
Download het fiscaal overzicht

Doelstelling
a. Om op ambachtelijke en authentieke wijze brood en vlaai te bakken
b. Het ambachtelijk bakken in stand te houden
c. De gemeenschapszin binnen het kerkdorp Rimburg, deel uitmakend van de gemeente Landgraaf, te bevorderen.
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Beleidsplan
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van bakactiviteiten voor de inwoners van Rimburg en andere belangstellenden, door het geven van bekendheid en publiciteit aan de stichting en haar doelstelling, en het op geoorloofde wijzen bijeenbrengen en beheren van middelen ter verwezenlijking van de doelstelling, en al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Uitgevoerde activiteiten in 2019:

9 maart: NL DOET.
7 april: Opening van het bakseizoen
28 april: Bakken voor de koning (geannuleerd vanwege slecht weer)
26 mei: Themadag: Vive la France.
30 juni: De Langste Dag (geannuleerd vanwege extreme hitte)
21 juli: Vakantie bij 't Bakkes
18 augustus: Weidefeest (geannuleerd vanwege slecht weer)
22 september: Burendag
13 oktober: Afsluiting van het seizoen
8 november: Viering van Sint Maarten.


Gesteund door.
Bakkes Rimburg, Kapelweien 2d, Landgraaf, wordt gesteund door de gemeente Landgraaf en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg, Oranje Fonds en Dorpsraad Rimburg.