Kloep Broeëdneuëdig

Wat is het leven zonder vrienden? Goed, dat gaat, natuurlijk gaat dat, maar met vrienden is toch rijker, warmer, mooier. Stel dat 't Bakkes Rimburg geen vrienden zou hebben, voor wie wordt dan brood en vlaai gebakken en koffiegemaakt? Al dat werk heeft alleen zin, als er mensen als u zijn die komen, om te proeven, om te praten, voor de gezelligheid. 't Bakkes is blij met u, en als u blij bent met 't Bakkes, kunt u vriend worden. Voor € 25,- per jaar bent u een jaar lang vriend en lid van Kloep Broeëdneuëdig en krijgt u een rode penning die recht geeft op een echt Rimburgs brood dat gebakken zal worden tijdens een van de bakdagen. Die € 25,-kunt u overmaken op rekeningnummer NL17RABO 0140369031, t.n.v. BakkesRimburg Vermeld daarbij Kloep Broeëdneuëdig en uw naam en indien mogelijk uw e-mail adres. Dan weten wij genoeg. 't Bakkes dankt u van harte.

Landgraafse Vrijwilligersprijzen 2011 voor Stichting Bakkes Rimburg!

Stichting Bakkes Rimburg: vrijwilligersorganisatie van het jaar 2011!

De vrijwilligersorganisaties werden nog iets langer in spanning gehouden, maar na de klok van tienen werd ook hier het verlossende woord gesproken. Stichting Bakkes Rimburg werd tot winnaar benoemd in de categorie 'Vrijwilligersorganisatie'. 't Bakkes is een jonge organisatie, die op oude wijze brood en vlaai wil bakken. Vanwege het ambachtbakken, vanwege het eerlijke en heerlijke product, vanwege de gemeenschapszin! 't Bakkes brengt mensen en groepen bij elkaar en stimuleert de kennismaking in de buurt. Mensen hebben iets voor elkaar over en steken samen de schouders eronder. Een goede basis en een schoolvoorbeeld voor het creëren van een sociaal vangnet waaraan juist in deze tijd steeds meer behoefte is. 't Bakkes van en vuur de luu van 't dorp! 't Bakkes Rimburg, daar is over nagedacht, vindt de jury! Al met al een geslaagde Vrijwilligersdag

Kunstwerk

Op 26 juni 2010 werd ik door Rob Jongen, Peter Beek en Mien Dassen gevraagd of ik een kunstwerk wilde ontwerpen dat een plaats zou krijgen bij het nieuwe bakhuis. Dit kunstwerk moest een uitbeelding zijn en symbool staan voor de vele werkzaamheden die door vele vrijwilligers gedurende een half jaar in gezamenlijkheid zijn verricht.

Als je bedenkt dat op 4 september de opening van het bakkes gepland was, dan was het tamelijk kort dag om nog iets te bedenken, te ontwerpen en ook nog te laten gieten. Enthousiast als ik was en ook vereerd dit te mogen doen, kwam ik steeds weer beeldend met handen in mijn gedachten, werkhand(en) dat moest het worden, want gewerkt, vooral samen hard gewerkt is er voor maar een doel: het bakkes.

Ik zag tarwe hoog in de velden staan en voor mij was het toen helder, een werkhand met tarwe, de basis om te bakken.‘Gebundelde krachten’ is geboren uit respect voor de vrijwilligers die vrijwel elke zaterdag keihard gewerkt hebben en voor hun volharding. Het bronzen beeld staat hiervoor symbool. Marion Tilmans