Stichting 't Bakkes Rimburg

't Bakkes is erkend als ANBI RSN / Fiscaal nummer: 8507.13.493

Contactgegevens:
Secretariaat: Maastrichterweg 54, 6374 RZ Landgraaf

Bestuur:
Voorzitter: Dassen D.A., Broekhuizenstraat 6, 6374 LL Landgraaf
Secretaris: Demarteau, J.G.M., Maastrichterweg 54, 6374 RZ Landgraaf
Penningmeester: Regterschot K., Broekhuizenstraat 7, 6374 JH Landgraaf

Bestuursleden: Blank G.J.H. Haan J. Kusters-Allon E.G.S. Spierts J.J.L. Weijers F.B.A.

Doelstelling
a. Om op ambachtelijke en authentieke wijze brood en vlaai te bakken
b. Het ambachtelijk bakken in stand te houden
c. De gemeenschapszin binnen het kerkdorp Rimburg, deel uitmakend van de gemeente Landgraaf, te bevorderen.
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.
Beleidsplan
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van bakactiviteiten voor de inwoners van Rimburg en andere belangstellenden, door het geven van bekendheid en publiciteit aan de stichting en haar doelstelling, en het op geoorloofde wijzen bijeenbrengen en beheren van middelen ter verwezenlijking van de doelstelling, en al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Uitgevoerde activiteiten in 2017: 
9 april: Opening van het bakseizoen
30 april: Bakken voor de koning
21 mei: Thema: pettycoats en oldtimers
24 juni: De Langste Dag
16 juli: Vakantie bij 't Bakkes
27 aug: Weidefeest
24 sept: Burendag 
15 okt: Afsluiting van het seizoen
10 nov: Viering van Sint Maarten.